Morky-samice - nepredávame

 

 

 

- je možný 5%-ný výskyt pri zakúpených moriakoch

- najvýkonnejší typ ťažkých moriek

- vo veku 20 týždňov hmotnosť moriek 10-14kg

- chov týchto moriek je náročný, potrebuje určité skúsenosti chovateľa

- vyšlachtený na chov v hale a kŕmenie kŕmnymi zmesami

- spotreba 3kg zmesky na kilogram živej hmotnosti počas celkovej doby odchovu

- vyznačujú sa rýchlym rastom v dobrých podmienkach