Kuričky z farmy Streženice kúpite len od týchto ľudí:

(Pozor na predajcov vydávajúcich sa za našich zamestnancov!)

 

Majitelia:       Stanislav Faktor                         Ľubica Faktorová

                        Rozvoz a predaj                          Predaj

                                        

                       

Zamestnanci sú len títo rodinní príslušníci:

 

     Tomáško-vnuk             Kristínka-vnučka            Editka-dcéra

     rozvoz a predaj                      predaj                            predaj