Zásady ochrany osobných údajov

 
    V súlade so zákonom SR o ochrane osobných údajov podľa §5 písmeno o) zákona č. 18/2018 Z. z. sa naša farma ako prevádzkovateľ osobných údajov 
 
Stanislav Faktor
Hlavná ul. 109
020 01 Streženice
IČO: 30483956
DIČ: 1020517014
T. č.: 0903 886 300, 0905 332 402
Email: strezenice@gmail.com
 
zaväzuje nakladať s vašimi osobnými údajmi ako sú meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email podľa platného zákona. 
 
    Vaše údaje budú použité výlučne v súvislosti s vašou objednávkou a nebudú poskytované tretím stranám a budú archivované po minimálnu dobu určenú zákonom.
 
    Zároveň Vás upozorňujeme, že odoslaním/potvrdením objednávky nám poskytujete súhlas so spracovaním vašich údajov.