Iní o veterinárnych skúškach píšu, ale my ich aj robíme...

 

Naše kuričky sú vakcinované proti Pseudomoru, Markovej chorobe, Kokcidyóze, infekčnej Bronchytíde a vírusovej Burzitýde.

Rok 2023:

Rok 2022:

 

 

Rok 2021:

 

 

Rok 2020:

 

Rok 2019:

  

Rok 2018:

 

  

 

 

          Rok 2017:

 

Skúšky na salmonelu