Chovná hydina

 

Predaj v sezóne 2020, kuričky pozri cenníky-turnusy. Moriaky, brojlere a perličky cca od 10-ho apríla.

 

                                          

Kuričky                    Moriaky               

                                                 

Brojlere                    Perličky                  Cenník - turnusy