Chovná hydina

 

Predaj v sezóne 2021, kuričky pozri cenníky-turnusy. Moriaky, brojlere a perličky cca od 10-ho apríla.

Kuričky
Moriaky
Brojlere
Perličky
Cenník - turnusy