Turnusy a orientačný cenník chovnej hydiny vrátane DPH

(dostupné druhy a termíny v roku 2020)

 

 

Pozor! Pri odbere 10 ks kuričiek kohútik za 2€. Inak cena ako kurička.

Cenník pre sezónu 2020
Kuričky I. turnusDostupné druhy:
Tetra
Horal čierny
Horal žíhaný
Sussex
Vlaška jarabičia
Vlaška biela (Leghorn)

 
Kalendárny
týždeň
Vek
kuričiek
Orientačná
cena/€
Porovnanie rok 2019/€
  10 týždňové 4,10 4,10
  11 týždňové 4,40 4,40
  12 týždňové 4,80 4,80
  13 týždňové 5,20 5,20
  14 týždňové 5,60 5,60
  15 týždňové 6,00 6,00
       
       
       

 

 

Pozor! Pri odbere 10 ks kuričiek kohútik za 2€. Inak cena ako kurička.


Cenník pre sezónu 2020
Kuričky II. turnus


 
Kalendárny
týždeň
Vek
kuričiek
Orientačná
cena/€
Porovnanie rok 2019/€
  10 týždňové 4,10 4,10
  11 týždňové 4,40 4,40
  12 týždňové 4,80 4,80
  13 týždňové 5,20 5,20
  14 týždňové 5,60 5,60
  15 týždňové 6,00 6,00
  16 týždňové 6,40 6,40
  17 týždňové 7,00 6,80
       
  20 týždňové 7,50 do vypredania

 

Pozor! Pri odbere 10 ks kuričiek kohútik za 2€. Inak cena ako kurička.

Cenník pre sezónu 2020
Kuričky III. turnus

 
Kalendárny
týždeň
Vek
kuričiek
Orientačná
cena/€
Porovnanie rok 2019/€
  10 týždňové   4,10
  11 týždňové 4,40 4,40
  12 týždňové 4,80 4,80
  13 týždňové 5,20 5,20
  14 týždňové 5,60 5,60
  15 týždňové 6,00 6,00
  16 týždňové 6,40 6,40
  17 týždňové 6,80 6,80
  18 týždňové 7,20 7,20
  19 a viac týždňové 7,50 7,50
       

 

V nasledovných tabuľkách, druhy hydiny s termínmi odberu a ceny pre rok 2020 aktualizujeme postupne.

 

Moriaky biele širokoprsé

Približné dátumy Kalendárny
týždeň
Vek Orientačná
cena/€
Porovnanie rok
2018/€
I. turnus 16. (16.4.-19.4.) 8-10 týždňové 11,00-13,00€ 10,00-12,00 €
II. turnus 19. (6.5.-12.5.) 8-10 týždňové 11,00-13,00€ 10,00-12,00 €
III. turnus   8-10 týždňové   10,00-12,00 €
IV. turnus koniec mája -
začiatok júna
8-10 týždňové 11,00-13,00€ 10,00-12,00 €
V. turnus - - - -

 

Vodnú hydinu, 3 dňové brojlere a brojlere na dochov objednávať s predstihom cca mesiac dopredu

 

Húsatá české brojlerové biele - každý deň naviac +0,20€

Približné dátumy

Kalendárny
týždeň

Vek

Orientačná
cena/€

Porovnanie rok
2018/€

I. turnus

16. (18.4.-19.4.)

10 dňové

8,00

-

II. turnus

19. (9.5.-10.5.)

10 dňové

8,00

8,00€

III. turnus

22. (30.5.-31.5.)

10 dňové

8,00

8,00€

IV. turnus

-

-

-

-

na dochov -

-

-

-

 

Kačice pekinské biele (obyčajné) každý deň naviac +0,20€

Približné dátumy

Kalendárny
týždeň

Vek

Orientačná
cena/€

Porovnanie
rok 2018/€

I. turnus

16. (18.4.-19.4.)

3 dňové

1,90

1,90€

II. turnus

19. (9.5.-10.5.)

3 dňové

1,90

1,90€

III. turnus

22. (30.5.-31.5.)

3 dňové

1,90

1,90€

IV. turnus

-

-

-

-

 

Husokačky - mullard každý deň naviac +0,20€

Približné dátumy Kalendárny
týždeň
Vek Orientačná
cena/€
Porovnanie
rok 2018/€
I. turnus

16. (18.4.-19.4.)

7-10 dňové 2,70-3,10 2,70-3,10€
II. turnus

19. (9.5.-10.5.)

7-10 dňové 2,70-3,10 2,70-3,10€
III. turnus

22. (30.5.-31.5.)

7-10 dňové 2,70-3,10 2,70-3,10€
IV. turnus

-

- - -
na dochov -

-

-

-

 

Brojlere 3 a viac dňové, každý deň naviac +0,10€

Približné dátumy

Kalendárny
týždeň

Vek Orientačná
cena/€

Porovnanie
rok 2019/€

0. turnus

14. (4 .4.-5.4.)

3 dňové   0,80€
I. turnus

16. (18.4.-19.4.)

3 dňové   0,80€
II. turnus

19. (9.5.-10.5.)

3 dňové   0,80€
III. turnus

22. (30.5.-31.5.)

3 dňové   0,80€
IV. turnus - - - -

 

Brojlere na dochov

Približné dátumy Kalendárny
týždeň
Hmotnosť Orientačná
cena/€
Porovnanie
rok 2019/€
I. turnus   1,7-2,0kg   1,80€/kg
II. turnus - 1,7-2,0kg - 1,80€/kg
III. turnus cca koniec mája 1,7-2,0kg - 1,80€/kg
IV. turnus od druhej polovice
septembra
1,7-2,0kg - 1,80€/kg

 


Perličky
Perlička modrá :
(nesexované, mäsový typ)
Kalendárny
týždeň
Vek
perličiek
Orientačná
cena/€
Porovnanie
rok 2019/€
  3 týždňové   4,00
  4 týždňové   4,70
  5 týždňové   5,40
  6 týždňové   6,10
  7 týždňové   6,80
  8 týždňové   7,50
  9 týždňové   8,20
  10 týždňové   9,00
  15 a viac týždňové   10,00