Turnusy a cenník chovnej hydiny vrátane DPH

(predpokladaná ponuka druhov a termínov v roku 2018)

 

 

Cenník pre sezónu 2018
Kuričky I. turnus

Dostupné druhy: 0
Kalendárny
týždeň
Vek
kuričiek
Cena/€ Porovnanie rok 2017/€
  11 týždňové 4,20 4,20
  12 týždňové 4,60 4,60
  13 týždňové 5,00 5,00
  14 týždňové 5,40 5,40
  15 týždňové 5,80 5,80
  16 týždňové 6,20 6,20
  17 týždňové 6,60 6,60
  18 týždňové 7,00 7,00
od 16.4. - do vypredania 19 a viac týždňové 7,00 7,00

 

 

 


Cenník pre sezónu 2018
Kuričky II. turnus
Dostupné druhy:
vlaška biela (leghorn)


Kohúty 7€/ks
Kalendárny
týždeň
Vek
kuričiek
Cena/€ Porovnanie rok 2017/€
16. (16.4.-22.4.) 10 týždňové 4,10 4,00
17. (23.4.-29.4.) 11 týždňové 4,40 4,20
18. (30.4.-6.5.) 12 týždňové 4,80 4,60
19. (7.5.-13.5.) 13 týždňové 5,20 5,00
20. (14.5.-20.5.) 14 týždňové 5,60 5,40
21. (21.5.-27.5.) 15 týždňové 6,00 5,80
22. (28.5.-3.6.) 16 týždňové 6,40 6,20
23. (4.6.-10.6.) 17 týždňové 6,80 6,60
pre veľký odbyt nezaručujeme dostupnosť starších kuričiek 7,00
      7,00

 

 

Kuričky III. turnus

upresníme

Dostupné druhy: ISA Brown,
Horal čierny, Horal žíhaný,
Sussex, Vlaška biela(lenghorn)
Vlaška jarabičia, Plymouth modrý
Kalendárny
týždeň
Vek
kuričiek
Cena/€ Porovnanie rok 2017/€
  10 týždňové - 4,00
  11 týždňové - 4,20
  12 týždňové - 4,60
  13 týždňové - 5,00
  14 týždňové - 5,40
  15 týždňové - 5,80
  16 týždňové - 6,20
  17 týždňové - 6,60
  18 týždňové - 7,00
  19 a viac týždňové - 7,00

 

V nasledovných tabulkách, druhy hydiny s termínmy odberu a ceny pre rok 2018 aktualizujeme postupne.

 

Moriaky biele širokoprsé - 2018

  Kalendárny
týždeň
Vek Cena/€ Porovnanie rok
2017/€
I. turnus 15. (10.4-15.4.) 8-10 týždňové vypredané 10,00-12,00 €
II. turnus dostupné cca 17. (23.4.-29.4.) 8-10 týždňové vypredané 10,00-12,00 €
III. turnus 19. - 20. (9.5.-20.5.) 8-10 týždňové 10,00-12,00€ 10,00-12,00 €
IV. turnus   8-10 týždňové - 10,00-12,00 €
V. turnus   8-10 týždňové - -

 

Vodnú hydinu, 3 dňové brojlere a brojlere na dochov objednávať s predstihom cca mesiac dopredu

 

Húsatá české brojlerové biele - 2018, každý deň naviac +0,15€

 

Kalendárny
týždeň

Vek

Cena

Porovnanie
rok 2017

I. turnus

16. (19.4.)

3 dňové

5,10€

5,00€

II. turnus

19. (10.5.)

3 dňové

5,10€

5,00€

III. turnus

22. (31.5.)

3 dňové

5,10€

5,00€

IV. turnus

25. (21.6.)

3 dňové

5,10€

5,00€

 

Kačice pekinské biele - 2018, každý deň naviac +0,15€

 

Kalendárny
týždeň

Vek

Cena

Porovnanie
rok 2017

I. turnus

16. (19.4.)

3 dňové

1,90€

 

1,80€

II. turnus

19. (10.5.)

3 dňové

1,90€

1,80€

III. turnus

22. (31.5.)

3 dňové

1,90€

1,80€

IV. turnus

25. (21.6.)

3 dňové

1,90€

1,80€

 

Husokačky - mullard - 2018, každý deň naviac +0,15€

  Kalendárny
týždeň
Vek Cena Porovnanie
rok 2017
I. turnus 16. (19.4.) 7-10 dňové 2,70-3,10€ 2,60-3,00€
II. turnus 19. (10.5.) 7-10 dňové 2,70-3,10€ 2,60-3,00€
III. turnus 22. (31.5.) 7-10 dňové 2,70-3,10€ 2,60-3,00€
IV. turnus 25. (21.6.) 7-10 dňové 2,70-3,10€ 2,60-3,00€

 

Brojlere - 2018, 3 a viac dňové, každý deň naviac +0,10€

 

Kalendárny
týždeň

Vek Cena

Porovnanie
rok 2017

0. turnus 14. (5.4.) 3 dňové 0,80€ 0,70 €
I. turnus 16. (19.4.) 3 dňové 0,80€ 0,70 €
II. turnus 19. (10.5.) 3 dňové 0,80€ 0,70 €
III. turnus 22. (31.5.) 3 dňové 0,80€ 0,70 €
IV. turnus 25. (21.6.) 3 dňové 0,80€ 0,70 €

 

Brojlere na dochov - 2018

  Kalendárny
týždeň
Hmotnosť Cena/€ Porovnanie rok
2017/€
I. turnus  dostupné cca 15. (9.4. - 15.4.) 1,7-2,0kg vypredané 1,80€/kg
II. turnus   1,7-2,0kg 1,80€/kg 1,80€/kg
III. turnus  dostupné cca 22. (28.5. - 3.6.) 1,7-2,0kg 1,80€/kg 1,80€/kg
IV. turnus   1,7-2,0kg 1,80€/kg 1,80€/kg

 

Perličky
Perlička modrá
(nesexované, mäsový typ)
Kalendárny
týždeň
Vek
perličiek
Cena/€ Porovnanie rok 2017/€
15. (9.4.-15.4.) 3 týždňové 4,00 4,00
16. (16.4.-22.4.) 4 týždňové 4,70 4,70
17. (23.4.-29.4.) 5 týždňové 5,40 5,40
18. (30.4.-6.5.) 6 týždňové 6,10 6,10 
19. (7.5.-13.5.) 7 týždňové 6,80 6,80
20. (14.5.-20.5.) 8 týždňové 7,50 7,50
21. (21.5.-27.5.) 9 týždňové 8,20 8,20
22. (28.5.-3.6.) 10 týždňové 9,00 9,00
23. (4.6.-10.6.) 11 a viac týždňové 9,00 9,00