Turnusy a orientačný cenník chovnej hydiny vrátane DPH

(dostupné druhy a termíny v roku 2019)

 

 

Cenník pre sezónu 2019
Kuričky I. turnusDostupné druhy:

-ISA BROWN (hnedé)
-Tetra (hnedé)
-Horal čierny
-Horal žíhaný (rabaté)
-Sussex (Sasex)
-Vlaška biela (Leghorn)
-Vlaška jarabičia
Kalendárny
týždeň
Vek
kuričiek
Orientačná
cena/€
Porovnanie rok 2018/€
    4,40 4,20
9. (1.3.-3.3.) 12 týždňové 4,80 4,60
10. (4.3.-10.3.) 13 týždňové 5,20 5,00
11. (11.3.-17.3.) 14 týždňové 5,60 5,40
12. (18.3.-24.3.) 15 týždňové 6,00 5,80
13. (25.3.-31.3.) 16 týždňové 6,40 6,20
    6,80 6,60
    7,20 7,00
    7,20 7,00

 

 

 


Cenník pre sezónu 2019
Kuričky II. turnus


Dostupné druhy:

-ISA BROWN (hnedé)
-Tetra (hnedé)
-Horal čierny
-Horal žíhaný (rabaté)
-Sussex (Sasex)
-Vlaška biela (Leghorn)
-Vlaška jarabičia
Kalendárny
týždeň
Vek
kuričiek
Orientačná
cena/€
Porovnanie rok 2018/€
15. (8.4.-14.4.) 10 týždňové 4,10 4,10
16. (15.4.-21.4.) 11 týždňové 4,40 4,40
17. (22.4.-28.4.) 12 týždňové 4,80 4,80
18. (29.4.-5.5.) 13 týždňové 5,20 5,20
19. (6.5.-12.5.) 14 týždňové 5,60 5,60
      6,00
      6,40
      6,80
      7,20
      7,20

 

 

Cenník pre sezónu 2019
Kuričky III. turnus

Dostupné druhy:

-ISA BROWN (hnedé)
-Tetra (hnedé)
-Horal čierny
-Horal žíhaný (rabaté)
-Sussex (Sasex)
-Vlaška biela (Leghorn)
-Vlaška jarabičia
Kalendárny
týždeň
Vek
kuričiek
Orientačná
cena/€
Porovnanie rok 2018/€
  10 týždňové   4,10
  11 týždňové   4,40
  12 týždňové   4,80
  13 týždňové   5,20
  14 týždňové   5,60
  15 týždňové   6,00
  16 týždňové   6,40
  17 týždňové   6,80
  18 týždňové   7,20
  19 týždňové   7,20
     

 

V nasledovných tabuľkách, druhy hydiny s termínmi odberu a ceny pre rok 2019 aktualizujeme postupne.

 

Moriaky biele širokoprsé - 2019

  Kalendárny
týždeň
Vek Orientačná
cena/€
Porovnanie rok
2018/€
I. turnus - Veľká Noc 16. (16.4.-19.4.) 8-10 týždňové 11,00-13,00€ 10,00-12,00 €
II. turnus 19. (6.5.-12.5.) 8-10 týždňové 11,00-13,00€ 10,00-12,00 €
III. turnus   8-10 týždňové   10,00-12,00 €
IV. turnus   8-10 týždňové   10,00-12,00 €
V. turnus   8-10 týždňové - -

 

Vodnú hydinu, 3 dňové brojlere a brojlere na dochov objednávať s predstihom cca mesiac dopredu

 

Húsatá české brojlerové biele - 2019, každý deň naviac +0,20€

 

Kalendárny
týždeň

Vek

Orientačná
cena/€

Porovnanie rok
2018/€

I. turnus- Veľká Noc

16. (18.4.-19.4.)

10 dňové

8,00

-

II. turnus

19. (9.5.-10.5.)

3 dňové

5,10

5,10€

III. turnus

22. (30.5.-31.5.)

3 dňové

5,10

5,10€

IV. turnus

 

6-12 dňové

 

5,50-6,20€

na dochov -

-

-

-

 

Kačice pekinské biele - 2019, každý deň naviac +0,20€

 

Kalendárny
týždeň

Vek

Orientačná
cena/€

Porovnanie
rok 2018/€

I. turnus- Veľká Noc

16. (18.4.-19.4.)

3 dňové

1,90

1,90€

II. turnus

19. (9.5.-10.5.)

3 dňové

1,90

1,90€

III. turnus

22. (30.5.-31.5.)

3 dňové

1,90

1,90€

IV. turnus

-

-

-

-

 

Husokačky - mullard - 2019, každý deň naviac +0,20€

  Kalendárny
týždeň
Vek Orientačná
cena/€
Porovnanie
rok 2018/€
I. turnus- Veľká Noc

16. (18.4.-19.4.)

7-10 dňové 2,70-3,10 2,70-3,10€
II. turnus

19. (9.5.-10.5.)

7-10 dňové 2,70-3,10 2,70-3,10€
III. turnus

22. (30.5.-31.5.)

7-10 dňové 2,70-3,10 2,70-3,10€
IV. turnus

 

12-21 dňové   3,10-4,00€
na dochov -

-

-

-

 

Brojlere - 2019, 3 a viac dňové, každý deň naviac +0,10€

 

Kalendárny
týždeň

Vek Orientačná
cena/€

Porovnanie
rok 2018/€

0. turnus

14. (4 .4.-5.4.)

3 dňové 0,80€ 0,80€
I. turnus- Veľká Noc

16. (18.4.-19.4.)

3 dňové 0,80€ 0,80€
II. turnus

19. (9.5.-10.5.)

3 dňové 0,80€ 0,80€
III. turnus

22. (30.5.-31.5.)

3 dňové 0,80€ 0,80€
IV. turnus - - - -

 

Brojlere na dochov - 2019

  Kalendárny
týždeň
Hmotnosť Orientačná
cena/€
Porovnanie
rok 2018/€
I. turnus   1,7-2,0kg   1,80€/kg
II. turnus 17.(22.4.-28.4.) 1,7-2,0kg 1,80€/kg 1,80€/kg
III. turnus   1,7-2,0kg   1,80€/kg
IV. turnus - - - -

 

Cenník pre sezónu 2019
Perličky

Perlička modrá : nedostupné
(nesexované, mäsový typ)
Kalendárny
týždeň
Vek
perličiek
Orientačná
cena/€
Porovnanie
rok 2018/€
  3 týždňové   4,00
  4 týždňové   4,70
  5 týždňové   5,40
  6 týždňové   6,10
  7 týždňové   6,80
  8 týždňové   7,50
  9 týždňové   8,20
  10 týždňové   9,00
  15 a viac týždňové   10,00