Turnusy a orientačný cenník chovnej hydiny vrátane DPH

(dostupné druhy a termíny v roku 2019)

 

 

Cenník pre sezónu 2019
Kuričky I. turnusDostupné druhy:

-ISA BROWN (hnedé)
-Tetra (hnedé)
-Horal čierny
-Horal žíhaný (rabaté)
-Sussex
-Vlaška biela (Leghorn)
-Vlaška jarabičia
Kalendárny
týždeň
Vek
kuričiek
Orientačná
cena/€
Porovnanie rok 2018/€
  11 týždňové 4,40 4,20
  12 týždňové 4,80 4,60
  13 týždňové 5,20 5,00
  14 týždňové 5,60 5,40
  15 týždňové 6,00 5,80
  16 týždňové 6,40 6,20
  17 týždňové 6,80 6,60
    7,20 7,00
    7,20 7,00

 

 

 


Cenník pre sezónu 2019
Kuričky II. turnus


Dostupné druhy:

-ISA BROWN (hnedé)
-Tetra (hnedé)
-Horal čierny
-Horal žíhaný (rabaté)
-Sussex
-Vlaška biela (Leghorn)
-Vlaška jarabičia
Kalendárny
týždeň
Vek
kuričiek
Orientačná
cena/€
Porovnanie rok 2018/€
  10 týždňové   4,10
  11 týždňové   4,40
  12 týždňové   4,80
  13 týždňové   5,20
  14 týždňové   5,60
  15 týždňové   6,00
      6,40
      6,80
      7,20
      7,20

 

 

Cenník pre sezónu 2019
Kuričky III. turnus

Dostupné druhy: 0
Kalendárny
týždeň
Vek
kuričiek
Orientačná
cena/€
Porovnanie rok 2018/€
  10 týždňové   4,10
  11 týždňové   4,40
  12 týždňové   4,80
  13 týždňové   5,20
  14 týždňové   5,60
  15 týždňové   6,00
  16 týždňové   6,40
  17 týždňové   6,80
  18 týždňové   7,20
  19 týždňové   7,20
     

 

V nasledovných tabuľkách, druhy hydiny s termínmi odberu a ceny pre rok 2019 aktualizujeme postupne.

 

Moriaky biele širokoprsé - 2019

  Kalendárny
týždeň
Vek Orientačná
cena/€
Porovnanie rok
2018/€
I. turnus   8-10 týždňové   10,00-12,00 €
II. turnus   8-10 týždňové   10,00-12,00 €
III. turnus   8-10 týždňové   10,00-12,00 €
IV. turnus   8-10 týždňové   10,00-12,00 €
V. turnus   8-10 týždňové - -

 

Vodnú hydinu, 3 dňové brojlere a brojlere na dochov objednávať s predstihom cca mesiac dopredu

 

Húsatá české brojlerové biele - 2019, každý deň naviac +0,15€

 

Kalendárny
týždeň

Vek

Orientačná
cena/€

Porovnanie rok
2018/€

I. turnus

 

3 dňové

 

5,10€

II. turnus

 

3 dňové

 

5,10€

III. turnus

 

3 dňové

 

5,10€

IV. turnus

 

6-12 dňové

 

5,50-6,20€

na dochov -

-

-

-

 

Kačice pekinské biele - 2019, každý deň naviac +0,15€

 

Kalendárny
týždeň

Vek

Orientačná
cena/€

Porovnanie
rok 2018/€

I. turnus

 

3 dňové

 

1,90€

II. turnus

 

3 dňové

 

1,90€

III. turnus

 

3 dňové

 

1,90€

IV. turnus

-

-

-

-

 

Husokačky - mullard - 2019, každý deň naviac +0,15€

  Kalendárny
týždeň
Vek Orientačná
cena/€
Porovnanie
rok 2018/€
I. turnus   7-10 dňové   2,70-3,10€
II. turnus   7-10 dňové   2,70-3,10€
III. turnus   7-10 dňové   2,70-3,10€
IV. turnus

 

12-21 dňové   3,10-4,00€
na dochov -

-

-

-

 

Brojlere - 2019, 3 a viac dňové, každý deň naviac +0,10€

 

Kalendárny
týždeň

Vek Orientačná
cena/€

Porovnanie
rok 2018/€

0. turnus   3 dňové   0,80€
I. turnus   3 dňové   0,80€
II. turnus   3 dňové   0,80€
III. turnus   3 dňové   0,80€
IV. turnus - - - -

 

Brojlere na dochov - 2019

  Kalendárny
týždeň
Hmotnosť Orientačná
cena/€
Porovnanie
rok 2018/€
I. turnus   1,7-2,0kg   1,80€/kg
II. turnus   1,7-2,0kg   1,80€/kg
III. turnus   1,7-2,0kg   1,80€/kg
IV. turnus - - - -

 

Cenník pre sezónu 2019
Perličky

Perlička modrá : nedostupné
(nesexované, mäsový typ)
Kalendárny
týždeň
Vek
perličiek
Orientačná
cena/€
Porovnanie
rok 2018/€
  3 týždňové   4,00
  4 týždňové   4,70
  5 týždňové   5,40
  6 týždňové   6,10
  7 týždňové   6,80
  8 týždňové   7,50
  9 týždňové   8,20
  10 týždňové   9,00
  15 a viac týždňové   10,00