Turnusy a orientačný cenník chovnej hydiny vrátane DPH

(dostupné druhy a termíny v roku 2019)

 

 

Cenník pre sezónu 2019
Kuričky I. turnusVypredaný

 
Kalendárny
týždeň
Vek
kuričiek
Orientačná
cena/€
Porovnanie rok 2018/€
       
22. (27.5.-2.6.) 22 týždňové 7,50
23. (3.6.-9.6.) 23 týždňové 7,50  
24. (10.6.-16.6.) 24 týždňové 7,50  
       
       
       
       
       

 

 

 


Cenník pre sezónu 2019
Kuričky II. turnus


Vypredaný
Kalendárny
týždeň
Vek
kuričiek
Orientačná
cena/€
Porovnanie rok 2018/€
15. (8.4.-14.4.) 10 týždňové 4,10 4,10
16. (15.4.-21.4.) 11 týždňové 4,40 4,40
17. (22.4.-28.4.) 12 týždňové 4,80 4,80
18. (29.4.-5.5.) 13 týždňové 5,20 5,20
19. (6.5.-12.5.) 14 týždňové 5,60 5,60
20. (13.5.-19.5.) 15 týždňové 6,00 6,00
21. (20.5.-26.5.) 16 týždňové 6,40 6,40
22. (27.5.-2.6.) 17 týždňové 7,00 6,80
       
24. (10.6.-16.6.) 20 týždňové 7,50 do vypredania

 

 

Cenník pre sezónu 2019
Kuričky III. turnus

Dostupné druhy:

 -25 týždňové, rôzne farby,
  v znáške 6€/ks
 
Kalendárny
týždeň
Vek
kuričiek
Orientačná
cena/€
Porovnanie rok 2018/€
  10 týždňové   4,10
28. (8.7.-14.7.) 11 týždňové 4,40 4,40
29. (15.7.-21.7.) 12 týždňové 4,80 4,80
30. (22.7.-28.7.) 13 týždňové 5,20 5,20
31. (29.7.-4.8.) 14 týždňové 5,60 5,60
32. (5.8.-11.8.) 15 týždňové 6,00 6,00
33. (12.8.-18.8.) 16 týždňové 6,40 6,40
34. (19.8.-25.8.) 17 týždňové 6,80 6,80
35. (26.8.-31.8.) 18 týždňové 7,20 7,20
36. (1.9.-do vypredania) 19 a viac týždňové 7,50 7,50
       

 

V nasledovných tabuľkách, druhy hydiny s termínmi odberu a ceny pre rok 2019 aktualizujeme postupne.

 

Moriaky biele širokoprsé - 2019

  Kalendárny
týždeň
Vek Orientačná
cena/€
Porovnanie rok
2018/€
I. turnus - Veľká Noc 16. (16.4.-19.4.) 8-10 týždňové 11,00-13,00€ 10,00-12,00 €
II. turnus 19. (6.5.-12.5.) 8-10 týždňové 11,00-13,00€ 10,00-12,00 €
III. turnus   8-10 týždňové   10,00-12,00 €
IV. turnus koniec mája -
začiatok júna
8-10 týždňové 11,00-13,00€ 10,00-12,00 €
V. turnus - - - -

 

Vodnú hydinu, 3 dňové brojlere a brojlere na dochov objednávať s predstihom cca mesiac dopredu

 

Húsatá české brojlerové biele - 2019, každý deň naviac +0,20€

 

Kalendárny
týždeň

Vek

Orientačná
cena/€

Porovnanie rok
2018/€

I. turnus- Veľká Noc

16. (18.4.-19.4.)

10 dňové

8,00

-

II. turnus

19. (9.5.-10.5.)

10 dňové

8,00

8,00€

III. turnus

22. (30.5.-31.5.)

10 dňové

8,00

8,00€

IV. turnus

-

-

-

-

na dochov -

-

-

-

 

Kačice pekinské biele - 2019, každý deň naviac +0,20€

 

Kalendárny
týždeň

Vek

Orientačná
cena/€

Porovnanie
rok 2018/€

I. turnus- Veľká Noc

16. (18.4.-19.4.)

3 dňové

1,90

1,90€

II. turnus

19. (9.5.-10.5.)

3 dňové

1,90

1,90€

III. turnus

22. (30.5.-31.5.)

3 dňové

1,90

1,90€

IV. turnus

-

-

-

-

 

Husokačky - mullard - 2019, každý deň naviac +0,20€

  Kalendárny
týždeň
Vek Orientačná
cena/€
Porovnanie
rok 2018/€
I. turnus- Veľká Noc

16. (18.4.-19.4.)

7-10 dňové 2,70-3,10 2,70-3,10€
II. turnus

19. (9.5.-10.5.)

7-10 dňové 2,70-3,10 2,70-3,10€
III. turnus

22. (30.5.-31.5.)

7-10 dňové 2,70-3,10 2,70-3,10€
IV. turnus

-

- - -
na dochov -

-

-

-

 

Brojlere - 2019, 3 a viac dňové, každý deň naviac +0,10€

 

Kalendárny
týždeň

Vek Orientačná
cena/€

Porovnanie
rok 2018/€

0. turnus

14. (4 .4.-5.4.)

3 dňové 0,80€ 0,80€
I. turnus- Veľká Noc

16. (18.4.-19.4.)

3 dňové 0,80€ 0,80€
II. turnus

19. (9.5.-10.5.)

3 dňové 0,80€ 0,80€
III. turnus

22. (30.5.-31.5.)

3 dňové 0,80€ 0,80€
IV. turnus - - - -

 

Brojlere na dochov - 2019

  Kalendárny
týždeň
Hmotnosť Orientačná
cena/€
Porovnanie
rok 2018/€
I. turnus   1,7-2,0kg   1,80€/kg
II. turnus - vypredané - 1,7-2,0kg - 1,80€/kg
III. turnus - vypredané cca koniec mája 1,7-2,0kg - 1,80€/kg
IV. turnus - vypredané od druhej polovice
septembra
1,7-2,0kg - 1,80€/kg

 

Cenník pre sezónu 2019
Perličky

Perlička modrá : 0
(nesexované, mäsový typ)
Kalendárny
týždeň
Vek
perličiek
Orientačná
cena/€
Porovnanie
rok 2018/€
15. (8.4.-14.4.) 3 týždňové 4,00 4,00
16. (15.4.-21.4.) 4 týždňové 4,70 4,70
17. (22.4.-28.4.) 5 týždňové 5,40 5,40
18. (29.4.-5.5.) 6 týždňové 6,10 6,10
19. (6.5.-12.5.) 7 týždňové 6,80 6,80
20. (13.5.-19.5.) 8 týždňové 7,50 7,50
21. (20.5.-26.5.) 9 týždňové 8,20 8,20
22. (27.5.-2.6.) 10 týždňové 9,00 9,00
  15 a viac týždňové   10,00