Pri pozeraní na mobile otočte mobil na šírku

Odchovy a cenník chovnej hydiny vrátane DPH pre rok 2024

 

V nasledovných tabuľkách, vek, termíny odberu a ceny aktualizujeme postupne.

Moriaky biele širokoprsé, vysexované na 95%

Voľný počet v turnuse Predaj cca
kalendárny týždeň
Vek Cena €
2024
I. turnus 15. 4. 10 týždňové  
II. turnus apríl-máj 10 týždňové  
III. turnus  15. 5. 10 týždňové  
IV. turnus začiatok júna 10 týždňové  

 

 

Brojlere na dochov

Voľný počet v turnuse Predaj cca Priemerná
hmotnosť
Cena €
2024
I. turnus 15. 4. 2,0kg  
II. turnus   2,0kg -
III. turnus   2,0kg -
IV. turnus   2,0kg -
V. turnus   2,0kg -
VI. turnus   2,0kg