uPri pozeraní na mobile otočte mobil na šírku

Turnusy (odchovy) a cenník chovnej hydiny vrátane DPH pre rok 2023

 

V nasledovných tabuľkách, druhy, vek, termíny odberu a ceny aktualizujeme postupne.

 

Cenník pre sezónu 2023
Kuričky
I. turnus (odchov)Dostupné druhy: vypredané
 
Priamy predaj na farme Vek
kuričiek
Cena €
2023
     
     
     

 


Cenník pre sezónu 2023
Kuričky

Dostupné druhy: vypredané
Priamy predaj na farme Vek
kuričiek
Cena €
2023
     
      
     

 

 Cenník pre sezónu 2023
Kuričky


Dostupné druhy:
ISA Brown
Sasex
Horal čierny
Horal žíhaný
Vlaška biela (leghorn)
Vlaška jarabičia
Priamy predaj na farme Vek
kuričiek
Cena €
od 6. 9. 22 týždňové 12€

 

Moriaky biele širokoprsé, vysexované na 95%

Voľný počet v turnuse Predaj cca
kalendárny týždeň
Vek Cena €
2023
I. turnus 0% vypredané 10 týždňové 17,00
II. turnus 0% vypredané 10 týždňové 17,00
III. turnus 0%  vypredané 10 týždňové 17,00
IV. turnus 0% vypredané 10 týždňové 17,00

 

 

Brojlere na dochov

Voľný počet v turnuse Predaj cca Priemerná
hmotnosť
Cena €
2023
I. turnus 0%   2,0kg -
II. turnus 0% vypredané 2,0kg 3,00/kg
III. turnus 0% vypredané 2,0kg 3,00/kg
IV. turnus 0% vypredané 2,0kg 3,00/kg
V. turnus 100%  prvá polovica
októbra
2,0kg 3,00/kg
VI. turnus   2,0kg