Turnusy (odchovy) a cenník chovnej hydiny vrátane DPH

 

V nasledovných tabuľkách, druhy hydiny s termínmi odberu a ceny pre rok 2021 aktualizujeme postupne.

 

Pri odbere 10 ks kuričiek kohútik za 3€ do vypredania. Inak cena ako kurička.

Cenník pre sezónu 2021
Kuričky
I. turnus (odchov)Dostupné druhy: vypredané
Predaj
kalendárny týždeň
Vek
kuričiek
Cena €
2021
     
10. (8.3.-12.3.) 11 týždňové 4,50
11. (15.3.-19.3.) 12 týždňové 5,00
12. (22.3.-26.3.) 13 týždňové 5,50
13. (29.3.-1.4.) 14 týždňové 6,00
14. (6.3.-9.4.) 15 týždňové 6,50
15. (12.4.-16.4.) 17 týždňové 7,00
     

 

 

Pri odbere 10 ks kuričiek kohútik za 3€ do vypredania. Inak cena ako kurička.


Cenník pre sezónu 2021
Kuričky
II. turnus (odchov)Dostupné druhy:

ISA Brown
TETRA
Predaj Vek
kuričiek
Cena €
2021
12. (22.3.-26.3.) 10 týždňové 4,10
13. (29.3.-1.4.) 11 týždňové 4,50
14. (6.4.-9.4.) 12 týždňové 5,00
15. (12.4.-16.4.) 13 týždňové 5,50
16. (19.4.-23.4.) 14 týždňové 6,00
  15 týždňové  
     
     

 

Pri odbere 10 ks kuričiek kohútik za 3€ do vypredania. Inak cena ako kurička.Cenník pre sezónu 2021
Kuričky
III. turnus (odchov)


Dostupné druhy: 
Predaj Vek
kuričiek
Cena €
2021
     
  11 týždňové  
  12 týždňové  
  13 týždňové  
  14 týždňové  
  15 týždňové  
     
     

 

Nové kuričky! Sezóna 2021


Araucana- vypredané
Maranska- vypredané

  Holokrčky- vypredané

 Pozor! Kohútik cena ako kurička.
Predaj Vek
kuričiek
Cena €
2021
     
13. (29.3.-1.4.) 7 týždňové 7,00
14. (6.4.-9.4.) 8 týždňové 8,00
15. (12.4.-16.4.) 9 týždňové 9,00
16. (19.4.-23.4.) 10 týždňové 10,00
  11 týždňové 11,00
     
     

 

Húsatá-brojlerové - potrebné objednávať s predstihom, odber len na farme.

 

Predaj

Vek

Cena €
2021

 

I. turnus

22.-23.4.

2 týždňové

8,80€

II. turnus

6.-7.5.

2 týždňové

8,80€

III. turnus

20.-21.5.

2 týždňové

8,80€

IV. turnus

 

 

 

 

Kačice-brojlerové - potrebné objednávať s predstihom, odber len na farme.

 

Predaj

Vek

Cena €
2021

I. turnus

22.-23.4.

3 dňové

nedostupné

II. turnus

6.-7.5.

3 dňové

nedostupné

III. turnus

20.-21.5.

3 dňové

nedostupné

IV. turnus

 

 

 

 

Husokačky-brojlerové - potrebné objednávať s predstihom, odber len na farme.

  Predaj Vek Cena €
2021
I. turnus 22.-23.4. 7-10 dňové 2,80-3,50
II. turnus 6.-7.5. 7-10 dňové 2,80-3,50
III. turnus 20.-21.5. 7-10 dňové 2,80-3,50
IV. turnus      

 

Moriaky biele širokoprsé, vysexované na 95%

Voľný počet v turnuse Predaj Vek Cena €
2021
I. turnus 14.-15.4. 10 týždňové 13,00€
II. turnus 21.-22.4. 10 týždňové 13,00€
III. turnus 28.-29.4. 10 týždňové 13,00€
IV. turnus
 
   
V. turnus      

 

 

Brojlere na dochov

Voľný počet v turnuse Predaj Hmotnosť Cena €
2020
I. turnus - II. pol apríla 2021   1,7-2,0kg 1,90€/kg
II. turnus -    1,7-2,0kg 1,90€/kg
III. turnus   1,7-2,0kg 1,90€/kg
IV. turnus -   1,7-2,0kg 1,90€/kg
V. turnus -   1,7-2,0kg 1,90€/kg
VI. turnus -   1,7-2,0kg 1,90€/kg

 


Perličky
Perlička modrá:
(nesexované, mäsový typ)
Predaj Vek
perličiek
Cena €
2021
     
  2 týždňové 4,00
  3 týždňové 5,00
  4 týždňové 6,00
  5 týždňové 7,00
  6 týždňové 8,00