Pri pozeraní na mobile otočte mobil na šírku

Odchovy a cenník chovnej hydiny vrátane DPH pre rok 2024

 

V nasledovných tabuľkách, vek, termíny odberu a ceny aktualizujeme postupne.

Moriaky biele širokoprsé, vysexované na 95%

Voľný počet v turnuse Predaj cca
kalendárny týždeň
Vek/hmotnosť Cena €
2024
I. turnus ~ 0% 15. 4. 10 týždňové/2,5-3kg 17,50€
II. turnus ~ 0% 1. 5. 10 týždňové/2,5-3kg 17,50€
III. turnus ~ 0% 10.-20. 5. 10 týždňové/2,5-3kg 17,50€
IV. turnus ~ 0% 10.-15. 6. 10 týždňové/2,5-3kg 17,50€

 

 

Brojlere na dochov - prechované na čistiacej zmesi

Voľný počet v turnuse Predaj cca Priemerná
hmotnosť
Cena €
2024
I. turnus ~ 0% 15. 4. 2,0kg 3,20
II. turnus ~ 0% apríl-máj 2,0kg 3,20
III. turnus ~ 0% máj-jún
2,0kg 3,20
IV. turnus   2,0kg -
V. turnus   2,0kg -
VI. turnus   2,0kg