Turnusy a cenník chovnej hydiny vrátane DPH

Dostupné druhy a termíny v roku 2020.

 

 

Pozor! Pri odbere 10 ks kuričiek kohútik za 3€. Inak cena ako kurička.

Cenník pre sezónu 2020
Kuričky I. turnusDostupné druhy:vypredané

 
Predaj
 
Vek
kuričiek
Cena €
2020
  10 týždňové 4,10
  11 týždňové 4,40
- 12 týždňové 4,80
10. (2.3.-8.3.) 13 týždňové 5,20
11. (9.3.-15.3.) 14 týždňové 5,60
12. (16.3.-22.3.) 15 týždňové 6,00
13. (23.3.-29.3.) 16 týždňové 6,40
14. (30.3.-5.4.) 17 týždňové 6,80
16. (13.4.-19.4.) 20 týždňové 8,00

 

 

Pozor! Pri odbere 10 ks kuričiek kohútik za 3€. Inak cena ako kurička.


Cenník pre sezónu 2020
Kuričky II. turnusDostupné druhy:vypredané
Predaj Vek
kuričiek
Cena €
2020
12. (16.3.-22.3.) 10 týždňové 4,10
13. (23.3.-29.3.) 11 týždňové 4,40
14. (30.3.-5.4.) 12 týždňové 4,80
15. (6.4.-12.4.) 13 týždňové 5,20
16. (13.4.-19.4.) 14 týždňové 5,60
17. (20.4.-26.4.) 15 týždňové 6,00
  16 týždňové 6,50
  17 týždňové 7,00
     
  20 týždňové 7,50

 

Pozor! Pri odbere 10 ks kuričiek kohútik za 3€. Inak cena ako kurička.Cenník pre sezónu 2020
Kuričky III. turnus


Dostupné druhy: vypredané


uz len 5 mesačné kohúty
cca 2,5kg, 5€/ks
Predaj Vek
kuričiek
Cena €
2020
  10 týždňové 4,50
  11 týždňové 5,00
12. 6. piatok 12 týždňové 5,50
  13 týždňové 6,00
  14 týždňové 6,50
  15 týždňové 7,00
  16 týždňové 7,50
  17 týždňové 8,00
  18 týždňové 8,50
  19 a viac týždňové  
     

 

Nové kuričky!

Arauca na
  Maranska
Predaj Vek
kuričiek
Cena €
2020
28.8. piatok 5 týždňové 5,00
4.9. piatok 6 týždňové 6,00
11.9. piatok 7 týždňové 7.00
  8 týždňové  
  9 týždňové  
  10 týždňové  

 

V nasledovných tabuľkách, druhy hydiny s termínmi odberu a ceny pre rok 2020 aktualizujeme postupne.

 

Moriaky biele širokoprsé, vysexované na 95%

Voľný počet v turnuse Predaj Vek Cena €
2020
I. turnus - predané - 8-10 týždňové 11,00-13,00€
II. turnus - predané 18. (1.5.-2.5.) 8-10 týždňové 11,00-13,00€
III. turnus - predané 19. (8.5.-12.5.) 8-10 týždňové 11,00-13,00€
IV. turnus - predané
Pozor! Nesexované. Mix.
koniec mája -
začiatok júna
8-10 týždňové 11,00-13,00€
V. turnus - - -

 

 

Brojlere na dochov

Voľný počet v turnuse Predaj Hmotnosť Cena €
2020
I. turnus - voľných 0% 18. (28.4-29.4.) 1,7-2,0kg 1,90€/kg
II. turnus - voľných 0% cca 15.-20.5 1,7-2,0kg 1,90€/kg
III. turnus - voľných 0% koniec mája 1,7-2,0kg 1,90€/kg
IV. turnus - voľných 0% koniec júna 1,7-2,0kg 1,90€/kg
V. turnus - voľných 10% II. polovica augusta 1,7-2,0kg 1,90€/kg
VI. turnus - voľných 90% cca 20.9. 1,7-2,0kg 1,90€/kg

 


Perličky
Perlička modrá :
(nesexované, mäsový typ)
Predaj Vek
perličiek
Cena €
2020
  3 týždňové  
7.8. - piatok 4 týždňové 4,50
14.8. - piatok 5 týždňové 5,00
21.8. - piatok 6 týždňové 5,50
  7 týždňové  
  8 týždňové  
  9 týždňové  
  10 týždňové  
  15 a viac týždňové