BROJLEROVÝ HYBRID ŠIROKOPRSÝCH MORIAKOV - predávame vysexované na 95%

 

- triedenie pohlavia prebieha hneď po vyliahnutí, 5% je možná chyba triedenia

- najvýkonnejší typ ťažkých moriakov

- vo veku 20 týždňov hmotnosť moriaka 20-25kg

- chov týchto moriakov je náročný, potrebuje určité skúsenosti chovateľa

- vyšlachtený na chov v hale a kŕmenie kŕmnymi zmesami

- spotreba 3kg jadra a zmesky na kilogram živej hmotnosti počas celkovej doby odchovu

- vyznačujú sa rýchlym rastom v dobrých podmienkach

- sexované moriaky dodávame od veku 9 týždňov, začíname prvou polovicou apríla do

   konca mája- resp. vypredania

- uprednostňujeme odber na farme

- možnosť zakúpenia originálneho 25kg balenia krmiva