Husi

 
- biela brojlerová
- výhodnejší je trávnatý výbeh, znižuje spotrebu krmiva
- vhodný kŕdlik aspoň o 5 kusoch
- v dospelosti dosahuje hmotnosť 6-7kg, gunár i viac
- možnosť núteného výkrmu, cieľom ktorého je dosiahnutie lahodnej pečene a kvalitného tuku