ČESKÁ BROJLEROVÁ - odber len na farme, treba objednať dopredu

 

- veľmi dobré rastové schopnosti

- húsatkám  sa darí na zelenej tráve, tým sa znižujú náklady na kŕmenie

- mláďatá vyžadujú teplé a suché prostredie, minimálne 2 týždne (28°C na podlahe)

- ide o ľahšie, nenáročné husi silnej konštrukcie v dospelosti

- tieto husi sú českým národným plemenom

- sú najobľúbenejšie pre svoju nenáročnosť s vysokou vyťaženosťou

- hmotnosť u gunára je 5 – 7 kg a u husi 4 – 5 kg

- chovajú sa v čistom bielom zafarbení

- začíname dodávať v prvej polovici apríla až máj