Husokačky - Mulard

- neplodný kríženec pekinskej bielej a pižmovej (čínskej) kačky
- dosiahnutie živej jatočnej hmotnosti 4kg za 2,5 mesiaca, pri dlhšej dobe chovania i vyššia
- mäso tohto druhu je podstatne chudšie než klasickej kačice, pri úprave sa nespeká
- tiež vhodná na nútený výkrm kukuricou