Kačky

 
 
 
- pekinská biela, ťažký brojlerový typ
- jatočnú živú hmotnosť 4 a viac kg dosiahne za 2 - 2,5 mesiaca
- vhodná na nútený výkrm kukuricou s cieľom dosiahnutia lahodnej pečene a kvalitného tuku