Hus

 

- chované vo výbehu

- hladné 3,8-5,0kg

kŕmené 5,0-7,0kg

- cca druhá polovica roka