Cenník očistenej jatočnej hydiny s drobkami - 2020

 

Treba objednať s predstihom, produkujeme obmedzené množstvo.

Nie vždy je v našich možnostiach všetky druhy zabezpečiť naraz.

(rôzna doba dosiahnutia jatočnej hmotnosti)

V prípade akejkoľvek skrytej chybe mäsa (modrina, poranenie) nás kontaktujte, vždy je v našom záujme uvedený problém vyriešiť vo Váš prospech. Ďakujeme za porozumenie.

Ručne čistené Váha   €/kg 2019    €/kg 2018    Dostupnosť 
Kurčatá brojlerové 2,0-3,0 kg 3,00€ 3,00€ Nedostupné
Sliepky 1,7-5,0 kg 3,00€ 2,70€ Nedostupné
Kačice 2,5-3,0 kg 4,80€ 4,70€ Nedostupné
Husokačky hladné 3,0-3,5 kg 7,00€ 7,00€ Nedostupné
Husokačky kŕmené 4,0-5,5 kg 8,00€ 8,00€ Nedostupné
Husi hladné 4,0-5,0 kg 7,70€ 7,70€ Nedostupné
Husi kŕmené 6,0-7,0 kg 10,00€ 10,00€ Nedostupné
Morky 8,0-12,0 kg 4,80€ 4,00€ Nedostupné
Moriaky (možná aj polovička) 18,0-33,0 kg 4,80€ 4,00€ Nedostupné
Perličky  1,8-2,5 kg - 7,00€ Nedostupné