Cenník očistenej jatočnej hydiny pre rok 2018

 

Treba objednať s predstihom, produkujeme obmedzené množstvo.

Morky a moriaky možné rôzne termíny počas roka, informujte sa telefonicky.

Nie vždy je v našich možnostiach všetky druhy zabezpečiť naraz.

(rôzna doba dosiahnutia jatočnej hmotnosti)

 

  Váha Cena za 1kg Dostupnosť
Kurčatá brojlerové 2,5-3,5 kg 3,00€ vypredané
Sliepky/kohúty 1,7-5,0 kg 2,70€ vypredané
Kačice 2,5-3,0 kg 4,70€ vypredané
Husokačky hladné 3,0-3,7 kg 7,00€ vypredané
Husokačky kŕmené 4,0-5,5 kg 8,00€ vypredané
Husi hladné 3,8-5,0 kg 8,00€ vypredané
Husi kŕmené 5,0-7,0 kg - vypredané
Morky 5,0-6,0 kg 3,80€ vypredané
Moriaky (možná aj polovička) 15,0-16,0 kg 3,80€ vypredané