Cenník očistenej jatočnej hydiny - Vianoce 2018 - upresníme

 

Treba objednať s predstihom, produkujeme obmedzené množstvo.

Morky a moriaky možné rôzne termíny počas roka, informujte sa telefonicky.

Nie vždy je v našich možnostiach všetky druhy zabezpečiť naraz.

(rôzna doba dosiahnutia jatočnej hmotnosti)

 

  Váha   €/kg 2017    €/kg 2018    Dostupnosť 
Kurčatá brojlerové 1,8-3,5 kg 3,00€ - koniec októbra
november
Sliepky/kohúty 1,7-5,0 kg 2,70€ - koniec októbra
november
Kačice 2,5-3,0 kg 4,70€ - október
začiatok novembra
Husokačky hladné 3,0-3,7 kg 7,00€ - koniec októbra
november
Husokačky kŕmené 4,0-5,5 kg 8,00€ - koniec októbra
november
Husi hladné 3,8-5,0 kg 8,00€ - koniec októbra
november
Husi kŕmené 5,0-7,0 kg - - koniec októbra
november
Morky 10,0-12,0 kg 3,80€ 4,00€ koniec októbra
november
Moriaky (možná aj polovička) 15,0-20,0 kg 3,80€ 4,00€ koniec októbra
november