Husokačky

 

- chované vo výbehu

- hladné - váha 3,0 - 3,7kg

- kŕmené - váha 4,0 - 5,5kg

- cca druhá polovica roka