ISA BROWN (Isa braun)

- najefektívnejšia nosnica tohto druhu

- ľahší typ, v dospelosti dosahuje hmotnosť okolo 1,70 kg

- možnosť veľmi veľkej produkcie vajec, až 360 ročne (ideálne podmienky, vyžaduje kvalitné pestré krmivo)

- bezproblémová adaptibilita pre rôzne podmienky, či už podnebia alebo prostredia

- tento druh je vhodný na chov vo všetkých oblastiach

- sú šľachtené na dlhé znáškové cykly