VLAŠKA BIELA (LEGHORN)

 

- temperamentná, ľahká sliepka

- v dospelosti dosahuje váhu okolo 1 kg

- lietavá, ideálne veľký zatrávnený výbeh

- znáša biele vajíčka

- znáša cca 360 vajec