VLAŠKA JARABIČIA

         

 

   - ťažšia ako biela, cca 1,7 kg

   - prírodné sfarbenie

   - vhodná do horských oblastí

   - podobná s bielou vlaškou, má rada veľký zatrávnený výbeh

   - znáša biele vajíčka, 350ks ročne